14.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı | 2017

Ülkemizde ve tüm dünyada var olan ekonomik ve güvenlik ile ilgili endişelerin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen kongrenin gerçekleşmesini sağlayan Kongre düzenleme heyeti, yönetim kurulumuz, dernek üyelerimiz, meslektaşlarımız, endüstri temsilcileri ve organizasyon sekreteryasına teşekkürlerimi sunmak isterim.
Bir önceki yıl düzenlediğimiz kongremizde olduğu gibi bu yılki kongremizde de yeni uzman olmuş meslektaşlarımızın daha da artan bir sayı ile organizasyonda aktif olarak görev almış olmalarının
mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle yeni uzman olmuş ve mecburi hizmetini yapmakta olan meslektaşlarımızın kongrede yer almalarını, sahada yaşadıkları olumlu ve olumsuz olayların paylaşılması açısından bir fırsat olarak görüyoruz.
Dernek olarak ana dal ayrımı yapmaksızın tüm yoğun bakım uzmanlarının özlük haklarının korunması, iyileştirilmesi ve problemlerinin çözümü, yoğun bakım eğitimi ve hizmet sunumunda karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Derneğimiz, bu yıl çok önemli bir başarıya imza attı; uzun yıllardır süren girişimlerimiz sonucu, 16. Dünya Yoğun Bakım Kongresinin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. 23 – 26 Ağustos tarihleri arasında, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan
2023’te Derneğimiz ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak olan bu büyük organizasyonu sizlerin desteği, katkı ve önerilerinizle gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Yoğun bakım bilim dalını daha ileriye taşıyabilmek amacıyla sizlerle birlikte daha nice kongreler yapabilmemiz dileğiyle…
Prof. Dr. Bilgin Cömert | Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

14. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya-Belek’te gerçekleşti. Bu güzel kongrenin başkanı olma şerefini bana
yaşattıkları için Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederim. Takdir edersiniz ki kongre başkanı olmanın verdiği gururun yanı sıra böyle büyük bir bilimsel programı organize etmek heyecan verici ve biraz stresli bir iş. Ben de benden sonra başkanlık onurunu tadacak olan meslektaşlarım için bir kılavuz oluşturmak istedim. Öncelikle ulusal ve uluslararası kongreyi birlikte yürüteceğiniz organizasyon şirketi çok önemli. Kongre düzenleme tecrübesi olan, derneği ve kongrenin hitap ettiği kitleyi tanıyan bir organizasyon şirketi ile çalışılmalı. Ben çok şanslıydım. Çünkü birlikte çalıştığımız organizasyon ekibi çok tecrübeliydi. Tüm ekibe çok teşekkür ederim. Kongre başkanı için belki de en hassas konu kongre sekreterlerinin seçilmesi. Kongre bilimsel sekreterlerinin dinamik, dikkatli, iletişim kabiliyeti yüksek ve takipçi olması gerekmektedir. Ben de kongre sekreteri olarak sevgili kardeşlerim Dr. Burcu Acar Çinleti ve Dr. Gürhan Taşkın’ı seçmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimi gördüm. İkisine de çok teşekkür ederim.
Kongre bilimsel programının oluşturulması ve konuşma yapacak isimlerin belirlenmesi belki de kongre başkanlarının en önemli görevi. Bilimsel program için seçilecek konuların ilgi çekici ve güncel olması
gerekiyor. Yine konuşmacıların da konuyla ilgili tecrübelerinin olması ve bilgilerini aktarırken dikkatleri toplayabilmesi önemli noktalar arasında. Kongre bitiminde aldığım geri dönüşler sonucunda bilimsel program içeriğinin çok doyurucu ve uluslararası standartlarda olduğunu duymak bana büyük mutluluk verdi. Tüm konuşmacı hocalarımın verdiği katkılardan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim.
Kongrede bunların dışında dikkat edilecek birçok şey var: Otelin yerinden tutun da kongre tarihinin başka ilgili kongrelerle çakışmaması gibi. Burada da tüm kongre ekibinin ve yönetim kurulunun uyum içinde
çalışması büyük önem arz etmektedir. Ben şimdiden gelecek yıl kongre başkanı olacak değerli hocama
başarılar diler, her kongrenin bir öncekinden daha iyi ve faydalı geçmesi dileklerimle saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. Levent Yamanel | Kongre Başkanı

14. Ulusal Kongre programımız için tıklayınız. 
Kongre bültenimizi okumak için tıklayınız. 

 

About author

-->