YÖNETİM KURULU

2021 – 2023 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. N. Defne Altıntaş
Başkan
Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Yoğun Bakım Bilim Dalı

13 Mart 1975’te Ankara’da doğdu. 1992’de Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinden ikincilikle mezun olduktan sonra, 1998’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini, 2002’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2008’de Avrupa Yoğun Bakım Diplomasını (EDIC) aldı. 2009-2011 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılında doçent ünvanını alan Doç. Dr. N. Defne Altıntaş halen Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında sorumlu öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgili alanları sepsis, şok ve hemodinamik monitorizasyondur.

Prof. Dr. Emel Eryüksel
II. Başkan

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Yoğun Bakım Bilim Dalı

Prof. Dr. Sema Turan
Genel Sekreter

TC SB Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yoğun Bakım Kliniği V. Eğitim Görevlisi, İdari ve Eğitim Sorumlusu

21 Şubat 1973 tarihinde Trabzon’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. 2001’de anesteziyoloji ve reanimasyon dalında TC SB Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıpta uzmanlığını aldı. 2013’de yoğun bakım yan dal uzmanlığını 2014’te de aynı kurumda Doçent ünvanını aldı. Tıpta uzmanlık tezi; Hızlı Derlenme Anestezi Tekniğiyle Açık Kalp Cerrahisinde Remifentanil ve Fentanil’in Postoperatif Ağrı ve Derlenme Üzerine Etkileridir.  2001 itibariyle, TC SB Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde gerçekleştirdiği tezin danışmanı Doç. Dr. Özcan Erdemli’dir.
TDCY üyeliği yanı sıra; Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ve Yoğun Bakım Derneği ile Türk Yoğun Bakım Derneği üyesidir.

Prof. Dr. Müge Aydoğdu
Sayman

Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı

1 Ekim 1976’da Ankara’da doğdu. 1992 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra 1999’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp)’nde tıp eğitimini tamamladı. 2000-2004 yılları arasında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (AGHH) göğüs hastalıkları asistanı olarak görev yaptı. Uzmanlığını aldıktan sonra Aralık 2005’te Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapmaya başladı. 21 Mayıs 2013’te doçent ünvanını, yine aynı yıl yoğun bakım uzmanı ünvanını alan Dr. Müge Aydoğdu halen Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Melda Türkoğlu
Üye
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

9 Aralık 1974 Ankara doğumludur. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini (Türkçe Tıp) birincilikle bitirdikten sonra 2002’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanlığını, 2006 yılında ise yoğun bakım uzmanlığını tamamladı. 2001 yılında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Nefroloji Bölümünde 1 ay, 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi anestezi ve cerrahi yoğun bakım kliniğinde 3 ay eğitim gördü. 2007 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalında sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında doçentliğini aldı.  İlgi alanları; yoğun bakım infeksiyonları, ventilatör ilişkili pnömoni, akut respiratuar distress sendromu ve klinik beslenmedir.

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit
Üye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı & Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı

Lise eğitimini 1985’te TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1991’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İngilizce) mezun oldu. Aynı fakültede iç hastalıkları uzmanlık eğitimini 1996’ta tamamladı. TEV Orhan Birman bursu ile 1996-1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Chicago-Loyola Üniversitesinde yoğun bakım eğitimi aldı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Epidemiyoloji tezli yüksek lisans programını ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans programını tamamladı. 2012-2016 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimliği görevini yürüttü. 2000 yılında Amerikan Toraks Derneği genç araştırmacı, 2001 yılında Avrupa Solunum Derneği KOAH lokal araştırma ödülünü aldı. İki yıl Türk Toraks Derneği solunum yetmezliği ve yoğun bakım çalışma kolu başkanlığı yaptı. 2005-2008 tarihleri arasında Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneğinin kurucu başkanlığını yürüttü.  Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisinin editörüdür. Bir süre TUK-MOS yoğun bakım müfredat çalışma kolu başkanlığı yapmış olup, halen komisyon üyelik görevini sürdürmektedir. 2013 yılında Dünya Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine, 2017 yılında ise yürütme kuruluna muhasip üye olarak seçildi. 2013 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım eğitim programı yürütücülüğünü yapmaktadır.

Prof. Dr. Cenk Kıraklı
Üye

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi
Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim Programı Yöneticisi

13 Haziran 1972’de Ankara’da doğdu. 1989’da İzmir Özel Çamlaraltı Kolejinden, 1995 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesinde ihtisasına başladı ve 2001 yılında göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı oldu. Aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde başasistan olarak çalışmakta iken 2012 yılında Yoğun Bakım Uzmanı ve 2013 yılında Doçent oldu. 2011 – 2013 arasında Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yoğun Bakım çalışma grubu başkanlığını yürüttü. ATS ve Türk Toraks Derneğini ortaklaşa yürüttüğü MECOR (Methods in Epidemiologic and Clinical Operations Research) programını tamamladı ve daha sonra da aynı programda eğitici olarak görev yaptı. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları AD’ nda öğretim üyesi olarak, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim Programı Yöneticiliğini yürütmektedir. Yirmi sekizi uluslararası olmak üzere 50’nin üzerinde makalesi ve 14 adet kitap bölümü bulunmaktadır. İlgi alanları arasında noninvaziv ve invaziv mekanik ventilasyon, ekstrakorporeal tedavi yöntemleri, sepsis ve hemodinamik monitörizasyon sayılabilir. 

Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz
Üye

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı

4 Ocak 1975’te doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 – 2005 yılları arasında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıpta uzmanlığını gerçekleştirdi. 2005- 2009 arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden yoğun bakım yan dalı yaptı. Kasım 2009’dan beri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli, bir çocuk annesidir.

Prof. Dr. Levent Yamanel
Üye
Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2018-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan              :Melda Türkoğlu
II. Başkan          :Bilgin Cömert
Genel Sekr.       :Defne Altıntaş
Sayman             :Müge Aydoğdu
Üye                       :Arzu Topeli İskit
Üye                       :Murat Sungur
Üye                       :Cenk Kıraklı
Üye                       :Ezgi Özyılmazel
Üye                       :Sema Turan

2016-2018 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan                  :Bilgin Cömert
II. Başkan              :Murat Sungur
Genel Sekr.           :Defne Altıntaş
Sayman                 :Melda Türkoğlu
Üye                        :Arzu Topeli İskit
Üye                        :Mehmet Ali Topçuoğlu
Üye                        :Kazım Rollas

2014-2016 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan               :Murat Sungur
II. Başkan          :Kaya Yorgancı
Genel Sekr.       :Emel Eryüksel
Sayman              :Melda Türkoğlu
Üye                      :N. Defne Altıntaş
Üye                      :Ramazan Coşkun
Üye                      :M. Akif Topçuoğlu

2011-2014 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan                                : Kaya Yorgancı
II. Başkan                            : Arzu Topeli İskit
Genel Sekr.                         : Murat Sungur
Sayman                              : Melda Türkoğlu
Üye                                     : Muhammet Güven
Üye                                     : Emel Eryüksel
Üye                                     : Emre Karakoç

2008-2011 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan               :Muhammet Güven
Başkan Yrd.      :Arzu Topeli İskit
Genel Sekr.       :Murat Sungur
Sayman             :Kaya Yorgancı
Üye                     :Yusuf Alper Kılıç
Üye                     :Kürşat Uzun
Üye                     :Akın Kaya

2005-2008 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan                :Arzu Topeli İskit
Başkan Yrd.       :Muhammet Güven
Genel Sekr.        :Kaya Yorgancı
Sayman              :Mustafa Aydın Çevik
Üye                      :Hakan Alp Bodur
Üye                      :Turgay Çeliker
Üye                      :Yusuf Alper Kılıç

News slider

About author

-->