YÖNETİM KURULU

2023 – 2025 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. S. Emel Eryüksel
Başkan

Marmara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı

13 Şubat 1971’de İstanbul’da doğdu. 1994’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tıp eğitimini, 2003’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2009-2011 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptı. 2011 yılında doçent ve 2017 yılında profesör ünvanını alan  S. Emel Eryüksel; halen Marmara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında  öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgili alanları mekanik ventilasyon, ecmo ve sepsistir.

Dr. Öğr. Üyesi Recep Civan Yüksel
Genel Sekreter

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

1986 yılı Kayseri doğumludur. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2010 yılında mezun oldu. İç hastalıkları uzmanlığını ve yoğun bakım yan dal eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 2019-2022 yılları arasında Kayseri Şehir Hastanesinde yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptı. 2019-2021 yılları arasında TÜYUD Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu Başkanlığını yürüttü. Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları; yoğun bakım enfeksiyonları, akut solunum yetmezlikleri, kritik hastada beslenme ve vitaminlerdir.

Dr. Öğr. Üyesi Kamil İnci
Sayman

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

1984 Kırşehir doğumlu olup lisansını 2008’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 2010 – 2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. Ardından 2014-2016 yılları arasında sırayla Dr. Adnan Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bartın Devlet Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2016 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim programını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalında görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Melda Türkoğlu
Üye

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

9 Aralık 1974 Ankara doğumludur. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini (Türkçe Tıp) birincilikle bitirdikten sonra 2002’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanlığını, 2006 yılında ise yoğun bakım uzmanlığını tamamladı. 2001 yılında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Nefroloji Bölümünde 1 ay, 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi anestezi ve cerrahi yoğun bakım kliniğinde 3 ay eğitim gördü. 2007 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalında sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında doçentliğini aldı.  İlgi alanları; yoğun bakım infeksiyonları, ventilatör ilişkili pnömoni, akut respiratuar distress sendromu ve klinik beslenmedir.

Prof. Dr. N. Defne Altıntaş
Üye

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

13 Mart 1975’te Ankara’da doğdu. 1992’de Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinden ikincilikle mezun olduktan sonra, 1998’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini, 2002’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2008’de Avrupa Yoğun Bakım Diplomasını (EDIC) aldı. 2009-2011 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılında doçent ünvanını alan Doç. Dr. N. Defne Altıntaş halen Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında sorumlu öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgili alanları sepsis, şok ve hemodinamik monitorizasyondur.

Prof. Dr. Kürşat Gündoğan
Üye

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

1 Ocak 1974 Adana doğumludur. 1998 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 2005’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları uzmanlığını tamamladı. 2006-2007 yılları arasında Erzurum Mareşel Çakmak Asker Hastanesinde askerlik görevini tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Kayseri Kızılay Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi, İc Hastalıkları Anabilim Dalında Ögretim Üyesi olarak akademik hayata başladı. 2012-2013 yılları arasında (12 ay) ABD, GA, Atlanta, Emory Üniversitesi, Klinik Beslenme bölümünda gözlemci araştırmacı olarak çalıştı. 2015 yılında Doçent, 2020 yilinda Profesör unvanını aldı. Ağustos 2021-Ağustos 2022 yılları arasında yine ABD, GA, Atlanta Eory Üniversitesi, Klinik ve Moleküler Nütrisyon Laboratuvarinda visiting Profesor olarak çalıştı. Şu anda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin dergisi olan Journal of Clinical Practive and Research dergisinin baş editörüdü. WOS’ta indekslenen 100’e yakın makalesi mevcuttur.

Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak
Üye

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

14 Mayıs 1978’te Kayseri’de doğdu. 2002’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini ikincilikle bitirdi. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2018 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2023 yılında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji doktorasını tamamladı. 2022 yılında doçent ünvanını alan Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak halen Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı yoğun bakım bilim dalı başkanı olarak çalışmaktadır.2021 yılında itibaren aynı hastanede başhekim yardımcılığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgili alanları Yoğun bakımda ultrason, kritik hastalarda beslenme, yoğun bakımda renal replasman tedavisi ve yoğun bakımda hemato-onkolojik hastalardır.

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Temel
Üye

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

1983 Diyarbakır doğumlu olup lisansını 2008’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı. 2014 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2014-2015 yılları arasında Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. 2015-2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım Yan dal Eğitim Programını tamamlayıp Yoğun Bakım Uzmanlığını almıştır. 2021 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Nazlıhan Boyacı Dündar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

1982 Fethiye doğumlu olup temel tıp eğitimini 2006 yılında Haccettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 2007-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana bilim Dalında iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012-2013 yılları arasında Suruç Devlet Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim programına başladı. Yoğun bakım yan dal eğitimi sürecinde 2015 yılında 3 aylık süre zarfında Queen Elizabeth Hospital Birmingham’da  yoğun bakım ünitesinde gözlemci olarak çalıştı. 2016’da yoğun bakım yan dal eğitimini tamamlayarak yoğun bakım uzmanı oldu. 28 Ekim 2016 tarihinde devlet hizmeti yükümlüğünü Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalında görev yapmaktadır.

2023 Aralık – 2024 Mart Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan S. Emel Eryüksel
Genel Sekreter Mehmet Yıldırım
Sayman Melda Türkoğlu
Üye N. Defne Altıntaş
Üye Arzu Topeli İskit
Üye Sema Turan
Üye Kürşat Gündoğan
Üye İsmail Hakkı Akbudak
Üye Hayriye Cankar Dal

2021-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan N. Defne Altıntaş
II. Başkan S. Emel Eryüksel
Genel Sekreter Sema Turan
Sayman Müge Aydoğdu
Üye Arzu Topeli İskit
Üye Melda Türkoğlu
Üye Levent Yamanel
Üye Ezgi Özyılmaz
Üye Cenk Kıraklı

2018-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Melda Türkoğlu
II. Başkan Bilgin Cömert
Genel Sekreter N. Defne Altıntaş
Sayman Müge Aydoğdu
Üye Arzu Topeli İskit
Üye Melda Türkoğlu
Üye Levent Yamanel
Üye Ezgi Özyılmaz
Üye Cenk Kıraklı

2016-2018 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Bilgin Cömert
II. Başkan Murat Sungur
Genel Sekreter N. Defne Altıntaş
Sayman Melda Türkoğlu
Üye Arzu Topeli İskit
Üye Mehmet Ali Topçuoğlu
Üye Kazım Rollas

2014-2016 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Murat Sungur
II. Başkan Kaya Yorgancı
Genel Sekreter Emel Eryüksel
Sayman Melda Türkoğlu
Üye N.Defne Altıntaş
Üye Ramazan Coşkun
Üye M. Akif Topçuoğlu

2011-2014 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Kaya Yorgancı
II. Başkan Arzu Topeli İskit
Genel Sekreter Murat Sungur
Sayman Melda Türkoğlu
Üye Muhammet Güven
Üye Emel Eryüksel
Üye Emre Karakoç

2008-2011 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Muhammet Güven
Başkan Yard. Arzu Topeli İskit
Genel Sekreter Murat Sungur
Sayman Kaya Yorgancı
Üye Yusuf Alper Kılıç
Üye Kürşat Uzun
Üye Akın kaya

2005-2008 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Arzu Topeli İskit
Başkan Yard. Muhammet Güven
Genel Sekreter Kaya Yorgancı
Sayman Mustafa Aydın Çevik
Üye Yusuf Alper Kılıç
Üye Hakan Alp Bodur
Üye Turgay Çeliker

 

News slider

About author

-->