Hakkımızda

2012 yılında yan dal uzmanlık sınavında yoğun bakımın 6 ana dal üzerine yan dal olarak tanımlaması ile birlikte yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi başlamıştır. Yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi devam ederken geçmişe yönelik yoğun bakımda çalışan ana dal uzmanlarına herhangi bir eğitim almadan yoğun bakım uzmanlık belgesi verilmesine yönelik yasa teklifi çalışmaları biz yoğun bakım yan dal uzmanlık öğrencilerini bir araya getirmiştir. Bu amaçla 2014 yılında 11. Dahili ve Cerrahi Bilimler Ulusal Kongresinde bir araya gelerek Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Derneği altında yoğun bakım yan dal uzmanlık öğrencilerinden oluşan komisyonumuz kurulmuştur. 2015 yılında 12. Dahili ve Cerrahi Bilimler Ulusal Kongresinde yapılan seçim ile yenilenen alt komisyon üyelerimiz  Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu kurarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Vizyonumuz

Bilimselliği ilke edinmiş, teknolojik yenilikleri takip eden, araştırmacı, çözüm üretme ve işbirliğinde yetenekli, her türlü gelişime açık olan üyelerle birlikte, dünyanın en saygın genç bilim topluluğu olmak.

Misyonumuz

  • Yoğun bakım yan dal uzmanlık öğrencileri arasında birleştirici rol üstlenip, Türkiye’deki üyelerimiz arasında iletişimi sağlamak,
  • Yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitiminin gelişiminde uzmanlık öğrencileri olarak gerekli katkıyı ve desteği sağlamak,
  • Bilimsel faaliyetlerin teşviki kapsamında ulusal ve uluslararası bilim dernekleri ile iletişime geçerek hem ülkemizde hem de yurt dışında bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
  • Yeni bir yan dal uzmanlık alanı olması nedeniyle sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitiminin standardizasyonunda aktif rol almak,
  • Yoğun bakım uzmanlık tanımının, görev ve yetkilerinin, özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesinde gerekli katkıyı ve desteği sağlamak,
  • Yoğun bakım uzmanlık öğrencilerinin mezun olarak göreve başlamaları ile birlikte sahada yaşanabilecek her türlü sorunun tespiti ve bu sorunların çözümü noktasında aktif rol almak.

About author

-->