Hemşire Komisyonu Üyelerini Tanıyalım

Hemşire Komisyonu (2021 – 2023)

TÜYUD Hemşire Komisyonu (2021 – 2023) Seçimleri, 21 Aralık 2021 Salı günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonunda yapıldı.

Merve Erener Erdoğan (Sekreter) 

1985 doğumlu Erener Erdoğan, 2009’da Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri’nden mezun olmuştur. Uzmanlığını 2011’de Başkent Üniversitesi’nde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinden almıştır. 2009-2011’de Konya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Kalp Damar Yoğun Bakım Hemşiresi; 2011-2013’te Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi- Kalp Damar Yoğun Bakım Hemşiresi; 2013-2014’te Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi- Enfeksiyon ve Kontrol Hemşiresi; 2014-2020’de Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi- İç Hastalıkları Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışmış, 2020 itibariyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi- İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi olarak çalışmaktadır. 2021 yılından beri Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulunda genel sekreter yardımcılığını yürütmektedir.

Berna Aydoğan (Başkan Yardımcısı)

1985 Sinop doğumlu olup, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü lisans mezunudur. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ”Hemşirelikte Yönetim” alanında Yüksek Lisans eğitimi devam etmektedir.

2007-2010 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Servisinde ve Acil Serviste görev yaptı. 2010-2017 yılları arasında Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastro Cerrahi-Üroloji Cerrahi Yoğun Bakım servisinde görev yaptı. 2017-2018 yılları arasında yine aynı hastanede Hastane Süpervizör Hemşiresi olarak görev yaptı. 2018 yılından itibaren Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi olarak görevine devam etmektedir.

Serpil Uçar (Genel Sekreter)

1984 Sındırgı doğumludur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. Kırıkkale Üniversitesinde Pedagojik Formasyonunu, Ankara Üniversitesinde “Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği” alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2006-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapmıştır. 2007 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, 2017-2020 yılları arası Hastane Başhemşireliğinde olmak üzere, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapmaktadır. 

İnci Mercan Annak (Üye)

Öğr. Gör. İnci Mercan Annak, 1988 yılında Kırıkkale’de doğmuştur. 2011 yılında Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü’nden mezun olmuştur. 2016 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği” alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılı itibariyle Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 2011-2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kalp Damar Yoğun Bakım ve Transplantasyon Yoğun Bakım Hemşiresi, 2015-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Süpervisor Hemşire ve 2017-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi  olarak çalışmıştır. 2017-2020 yılları arasında Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışan Mercan Annak, 2020 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Serap Oğuz Bektaş (Üye)

 5 Eylül 1991 Ankara doğumludur. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünden mezun oldu. 2014-2018 yılları arasında TOBB ETÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım hemşireliği yaptıktan sonra 2018 yılı itibari ile Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım  Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalında yoğun bakım hemşireliği yapmaktadır. 

Hemşire Komisyonu (2020 – 2021)

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) bünyesinde faaliyet gösteren Hemşire Komisyonu seçimleri 30 Ocak 2020 Perşembe günü, Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları-Dermatoloji Kliniği girişi toplantı salonunda yapıldı.

Nuray Delen (Başkan)

1982 İzmir doğumlu olup, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü mezunudur. 2013-2014 yılında Gazi Üniversitesi  İç Hastalıkları Hematoloji Yoğun Bakım ve  İç Hastalıkları Yoğun Bakıma Sorumlu Hemşire olarak görevlendirilmiştir. Halen her iki yoğun bakımın sorumlu hemşireliğini sürdürmektedir. 2020 yılı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Hemşirelikte Yönetimi” alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Ayşe Taşcı Kara (Başkan Yardımcısı)

1978 Ankara doğumlu olup ilk, orta, lise öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik bölümünde lisansını tamamladı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Eğitim Araştırma Hastanesine atandı. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Eğitim Araştırma Hastanesini Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım servisinde sorumlu hemşire olarak görev yapmaktadır.

Özlem Ceyhan (Üye)

1978 yılı Ankara doğumlu olup, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunudur. 2001-2002 yılında Anakara Başkent Hastanesinde servis hemşiresi, 2002-2005 yıllarında Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde hemşire olarak çalıştı. 2005 yılında Yüksek lisans ve 2012 yılında iç hastalıkları hemşireliği doktora programını Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Halen Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde görev yapmaktadır.

Ayşegül Köse (Üye)

1991 doğumlu Ayşe Gül Köse Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2013 yılı mezunudur. 2013 yılında başladığı Gazi Üniversitesi Hastanesinde 6 ay İç Hastalıkları yoğun bakımda, 2014 yılından beri İç hastalıkları Hematoloji yoğun bakımda çalışmaktadır.

Saadet Yılmaz (Üye)

4 Temmuz 1994 Aydın doğumludur. 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünden mezun oldu.2017-2018 yılları arasında Amerikan Hastanesinde Genel Yoğun Bakım Hemşireliği yaptıktan sonra 2018 yılında başladığı Ankara Üniversitesinde İç Hastalıkları Anabilim dalı Yoğun Bakım Bilim Dalında görev yapmaktadır.

About author

-->