Ultrasonografi Çalışma Grubu 2021 | 2023

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, 2022 yılının ilk toplantısını 22 Ocak 2022 itibariyle gerçekleştirdi. 

COVID-19 pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze kongre yapılamadığından bir önceki dönem grup üyelerinin yürütme kurulu olarak görevlerinin devamına karar verildi. Grup içi seçimle görev dağılımı belirlendi.

Çalışma Grubu Başkanı:
Dr. Emre Karakoç  – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Sekreter:
Dr. Pervin Hancı  – Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Üyeler:
Dr. Sait Karakurt  – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı,
Dr. Aslıhan Yalçın  – Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım 
Dr. Uğur Özdemir  – Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım
Dr. Hüseyin Arıkan  – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı
Dr. Kaniye Aydın  – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı)  olarak belirlendi.  

About author

-->