Nütrisyon Çalışma Grubu 2022 | 2024

 

4 Nisan 2022’de kurulan Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Nütrisyon Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, ilk toplantısını 12 Ocak 2023 itibariyle Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Melda Türkoğlu ve diğer asil üyeler Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Dr. Leyla Ferliçolak, Dr. Hayriye Cankar Dal, Dr. Kamil İnci ve Dr. Mehmet Yıldırım’ın katılımlarıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirdi.

Çalışma Grubu Başkanı:
Dr. Melda Türkoğlu  – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

9 Aralık 1974 Ankara doğumludur. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini (Türkçe Tıp) birincilikle bitirdikten sonra 2002’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanlığını, 2006 yılında ise yoğun bakım uzmanlığını tamamladı. 2001 yılında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Nefroloji Bölümünde 1 ay, 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi anestezi ve cerrahi yoğun bakım kliniğinde 3 ay eğitim gördü. 2007 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalında sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında doçentliğini ve 2022 yılında profesör unvanını aldı. 


Sekreter:
Dr. Kamil İnci  – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

2008 yılı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ilgili branşlarından 2014 yılında iç hastalıkları uzmanı, 2019 yılında yoğun bakım yan dal uzmanı olarak mezun olmuştur. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  

Üye:
Dr. Kürşat Gündoğan – Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi , İş Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

1 Ocak 1974 Adana doğumludur. 1998 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 2005’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları uzmanlığını tamamladı. 2006-2007 yılları arasında Erzurum Mareşel Çakmak Asker Hastanesinde askerlik görevini tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Kayseri Kızılay Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi, İc Hastalıkları Anabilim Dalında Ögretim Üyesi olarak akademik hayata başladı. 2012-2013 yılları arasında (12 ay) ABD, GA, Atlanta, Emory Üniversitesi, Klinik Beslenme bölümünda gözlemci araştırmacı olarak çalıştı. 2015 yılında Doçent, 2020 yilinda Profesör unvanını aldı. Ağustos 2021-Ağustos 2022 yılları arasında yine ABD, GA, Atlanta Eory Üniversitesi, Klinik ve Moleküler Nütrisyon Laboratuvarinda visiting Profesor olarak çalıştı. Şu anda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin dergisi olan Journal of Clinical Practive and Research dergisinin baş editörüdü. WOS’ta indekslenen 100’e yakın makalesi mevcuttur.


Üye:
Dr. N. Ebru Ortaç Ersoy – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

1998 yılı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  2005 yılında Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yoğun bakım yan dal eğitimine başlamıştır. 2013’de öğretim görevlisi, 2017’de doçent ünvanı almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Nütrisyon yüksek lisans programını tamamlamıştır.


Üye:
Dr. Leyla Ferliçolak –Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bİlim Dalından 2011 yılında uzmanlığını almıştır. Kısa bir aranın ardından 2017 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım eğitim programını tamamlayarak Yoğun Bakım Uzmanı ünvanını almıştır. 2019 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalında 2021 yılından itibaren Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.


Üye:
Dr. Hayriye Cankar Dal – Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İngilizce) 2009 yılında mezun oldu. 2009 – 2013 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. İç hastalıkları uzmanlığı sonrası Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim Kliniğinde yan dal ihtisasını yaptı. 2019 yılından itibaren Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakım yan dal uzmanı olarak çalışmaktadır. 2017-2019 yılları arasında Derneğimiz Genç Yoğun Bakımcılar Komisyon Başkanlığını yürüttü. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Üye:
Dr. Mehmet Yıldırım – Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım

1989 yılı Ankara doğumlu olup Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden İç Hastalıkları uzmanlığını olarak mezun olup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yoğun bakım yan dal eğitimine başladı ve 2021 yılında Yoğun Bakım Uzmanı oldu. Halen Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2020-2021 döneminde Derneğimiz Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonunda genel sekreterlik görevini yaptı. 2021 yılında Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM) NEXT Komitesi üyesi seçildi. Aynı zamanda ESICM Araştırma Komitesi’nde de yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Nütrisyon master programını 2023 yılında tamamlayıp MSc ünvanını almıştır.

About author

-->