TDCY Kongre Bülteni 2017

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım DerneğiYönetim Kurulu BaşkanıProf. Dr. Bilgin Cömert‘in önsöz yazısı:

“Ülkemizde ve tüm dünyada var olan ekonomik ve güvenlik ile ilgili endişelerin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen kongrenin gerçekleşmesini sağlayan Kongre düzenleme heyeti, yönetim kurulumuz, dernek üyelerimiz, meslektaşlarımız, endüstri temsilcileri ve organizasyon sekreteryasına teşekkürlerimi sunmak isterim.

Bir önceki yıl düzenlediğimiz kongremizde olduğu gibi bu yılki kongremizde de yeni uzman olmuş meslektaşlarımızın daha da artan bir sayı ile organizasyonda aktif olarak görev almış olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle yeni uzman olmuş ve mecburi hizmetini yapmakta olan meslektaşlarımızın kongrede yer almalarını, sahada yaşadıkları olumlu ve olumsuz olayların paylaşılması açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Dernek olarak ana dal ayrımı yapmaksızın tüm yoğun bakım uzmanlarının özlük haklarının korunması, iyileştirilmesi ve problemlerinin çözümü, yoğun bakım eğitimi ve hizmet sunumunda karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli girişimleri yapmaya devam edeceğiz.

Derneğimiz, bu yıl çok önemli bir başarıya imza attı; uzun yıllardır süren girişimlerimiz sonucu, 16. Dünya Yoğun Bakım Kongresinin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

23 – 26 Ağustos tarihleri arasında, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’te Derneğimiz ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak olan bu büyük organizasyonu sizlerin desteği, katkı ve önerilerinizle gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.

Yoğun bakım bilim dalını daha ileriye taşıyabilmek amacıyla sizlerle birlikte daha nice kongreler yapabilmemiz dileğiyle…”

TDCY Kongre Bülteni 2017 PDF için tıklayınız.

About author

-->