TÜYUD Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Aralık 2023 günü TÜYUD Genel Merkezinde Saat 12.30’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salonda  Saat 12.30’da aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-Açılış Yoklama,

2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,

4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,

5-Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,

6-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

7-Organ Seçimleri,

8-Dilek ve temenniler kapanış.

ÜYELİK SORGULAMA

veya

About author

-->