TDCY Yönetimi Sağlık Bakanlığını Ziyaret Etti

Soldan sağa: Doç. Dr. Sema Turan, Doç. Dr. Melda Türkoğlu, Prof. Dr. Muhammet Güven, Prof. Dr. Arzu Topeli İskit, Prof. Dr. Defne Altıntaş

TDCY Yönetim Kurulu üyeleri, 18 Şubat 2019 tarihinde Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret etti.

TDCY Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Defne Altıntaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Arzu Topeli İskit ile Doç. Dr. Sema Turan’ın katıldığı toplantıda; yoğun bakım uzmanlarının eğitim yanı sıra çalışma hayatı ve özlük haklarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri Prof. Dr. Güven’e aktarıldı. TDCY tarafından yeniden düzenlenmesi talebiyle gündeme getirilen konular arasında şunlar öne çıktı:

Eğitim protokolleri yeniden gözden geçirilmelidir; yoğun bakım uzmanları, atandıkları hastanelerde 3. düzey yoğun bakımda çalıştırılmalıdır; Ülkemizde 18 farklı tip yoğun bakım mevcuttur ve mevzuatta yoğun bakımlar yeniden tanımlanarak bu bölünmüşlük düzeltilmelidir. Yoğun bakım seviyelendirilmesinde problemler giderilmeli; yoğun bakım seviyelendirmeleri ve tesciline dair Yönetmelik ve Sağlıkta Uygulama Tebliği yoğun bakım alanı acısından yeniden düzenlenmelidir. Hemşire ve yardımcı personel sayıları yeterli hale getirilmelidir.

TUKMOS çalışmaları devam etmeli, çekirdek eğitim müfredatı hakkında yeni çalışmalar yapılmalıdır. Sözleşmeli çalışma hakkı yoğun bakım uzmanlarına da tanınmalıdır.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yoğun bakım uzmanı tanımı tam olarak yapılmalıdır. Yoğun bakım uzmanı tarafından bizzat yapıldığı halde; SUT’ta bazı özel işlemlerin (örneğin sepsis kolonu) kullanımı, geri ödemesi, imza yetkisinin tanımlandığı branş hekimleri arasında yoğun bakım uzmanı ifadesine yer verilmemektedir. Pratikte sıklıkla yaptığımız sözkonusu tıbbi işlemlerde yetkili olduğumuz SUT’ta da ifade edilmelidir.

TDCY’nin ifade ettiği sorunlara ilişkin yeni bir çalışma hazırlığında olduklarını müjdeleyen Prof. Dr. Muhammet Güven, yoğun bakım uzmanlarının 3. basamak sağlık hizmeti sunucularında çalışmasının sağlanmaya çalışıldığını ve sözleşmeli statünün gözden geçirileceğini bildirdi. Ayrıca, Derneğimizin sözkonusu gündemini Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak sunmamızı talep etti.

About author

Herkes için Temiz Bakım Ellerimizde!

5 Mayıs’ı Dünya El Hijyeni Günü ilan eden Dünya Sağlık Örgütü bu yılki slogan ve mesajlarını “Herkes için Temiz Bakım ve  Antibiyotik Direnci ile Savaş ...