Yoğun Bakım ve Kritik Hastalık Farkındalık Ayı

Amerika Birleşik Devletlerinde Amerikan Yoğun Bakım Derneği önderliğinde ve ilgili 5 diğer derneğin desteği ile “Mayıs ayı Ulusal Yoğun Bakım Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmiş olup, yoğun bakımın sağlık çalışanları ve toplumda tanınma ve bilinirliliğinin arttırılması için çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Bu ayın rengi mavi kabul edilmiş olup, farkındalık artışı için yoğun bakımların mavi renge dönüştürülmesi (mavi süsleme ve balonlar vs.), 19 Mayıs günü mavi giyinilmesi önerilmektedir. Yine bu ay yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım ile ilgili toplantılar düzenlenmesi teşvik edilmektedir.

Türkiye’de yoğun bakım uzmanlık alanının göreceli olarak yeni olması, sağlık çalışanları ve toplumda az bilinmesi nedenleriyle, ülkemizde de Mayıs ayının “Yoğun Bakım ve Kritik Hastalık Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmesi yönünde TDCY, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.

19 Mayıs’ın ulusal bayram olması nedeniyle Mayıs ayı içinde farklı bir gün veya haftanın “Yoğun Bakım Günü” olarak belirlenmesi, Bakanlığımız ve ilgili uzmanlık dernekleri ile ortak aktiviteler düzenlenmesi yönünde iletişimlerimiz devam etmektedir.

About author