TDCY Yoğun Bakım Ultrasonografisi Çalışma Grubu

soldan sağa: Emre Karakoç, Gül Gürsel, Melda Türkoğlu, Hüseyin Arıkan. Pervin Hancı ve Uğur Özdemir

Yoğun bakım alanına katkıda bulunması amacıyla kurulan Yoğun Bakım Ultrasonografisi Çalışma Grubu ilk toplantısını 9 Mart 2019’da Ankara Limak Otel’de gerçekleştirdi. Toplantının açılışına katılan ve Dernek yönetiminin çalışma grubunu son derece önemsediğini dile getiren TDCY Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu, bu ilk toplantıya katılmaktan heyecan duyduğunu ifade etti.

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak olan Başkanlığını Prof. Dr. Gül Gürsel, sekreteryasını ise Dr. Uğur Özdemir’in yaptığı Yoğun Bakım Ultrasonografisi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri; Prof. Dr. Sait Karakurt, Yard. Doç. Dr. Emre Karakoç, Dr. Aslıhan Yalçın, Dr. Pervin Hancı ve Dr. Hüseyin Arıkan oldu.

Ultrasonografisi alanında yoğun bakım uzmanlarının bilgi ve becerisini arttırmayı hedefleyen Çalışma Grubu, 2019 yılı içinde Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında birer gün, teori ve pratik eğitimlerden oluşan kurs düzenleyecek.

Temel ulusal verileri elde edecek araştırma projelerini planlamayı amaçlayan Yoğun Bakım Ultrasonografisi Çalışma Grubunun faaliyetleri özetle şöyle belirlendi:

Meslek içi eğitimi geliştirmeye yönelik kitap, rehber gibi eğitim malzemeleri hazırlamak; yıllık kongre, yeterlilik kursu ve yerel kursların bilimsel programlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, genç araştırmacıların yetiştirilebilmesini desteklemek, Yoğun Bakım Yeterlilik Kurulunun eğitim müfredat programına katkıda bulunmak, TDCY Yönetim kurulunun onayını almak kaydıyla başka dernek ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak.

About author

4, Yeterlilik Kursu | 2018

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Yoğun Bakım Yeterlilik Kurs maratonu 11 Mayıs günü Ankara’da yapıldı.   ...