Ultrasonografi Çalışma Grubu 2019 | 2021

Yoğun bakım alanına katkıda bulunması amacıyla kurulan Yoğun Bakım Ultrasonografisi Çalışma Grubu ilk toplantısını 9 Mart 2019’da Ankara Limak Otel’de gerçekleştirdi. Toplantının açılışına katılan ve Dernek yönetiminin çalışma grubunu son derece önemsediğini dile getiren TÜYUD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu, bu ilk toplantıya katılmaktan heyecan duyduğunu ifade etti.

TÜYUD Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak olan Başkanlığını Prof. Dr. Gül Gürsel, sekretaryasını ise Dr. Uğur Özdemir’in yaptığı Yoğun Bakım Ultrasonografisi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri; Prof. Dr. Sait Karakurt, Yard. Doç. Dr. Emre Karakoç, Dr. Aslıhan Yalçın, Dr. Pervin Hancı ve Dr. Hüseyin Arıkan oldu.

Ultrasonografisi alanında yoğun bakım uzmanlarının bilgi ve becerisini arttırmayı hedefleyen Çalışma Grubu, 2019 yılı içinde Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında birer gün, teori ve pratik eğitimlerden oluşan kurs düzenleyecek.

Temel ulusal verileri elde edecek araştırma projelerini planlamayı amaçlayan Yoğun Bakım Ultrasonografisi Çalışma Grubunun faaliyetleri özetle şöyle belirlendi:

Meslek içi eğitimi geliştirmeye yönelik kitap, rehber gibi eğitim malzemeleri hazırlamak; yıllık kongre, yeterlilik kursu ve yerel kursların bilimsel programlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, genç araştırmacıların yetiştirilebilmesini desteklemek, Yoğun Bakım Yeterlilik Kurulunun eğitim müfredat programına katkıda bulunmak, TÜYUD Yönetim kurulunun onayını almak kaydıyla başka dernek ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak.

About author

-->