Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü ve Haftası

Günümüzde uygunsuz ve gereksiz antibiyotik kullanımı ile artan antibiyotik direnci, dünya genelinde gelecegimiz için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuya dikkat çekmek için 18 Kasım’ı ve bu güne denk gelen haftayı Antibiyotik Farkındalık Günü ve Haftası olarak kabul etmiştir.

Antibiyotiklerin toplumda gereksiz kullanımının kısıtlanması, uygun zamanda ve uygun endikasyonda kullanılmasının yaygınlaştırılması gereklidir. Bu durum özellikle yoğun bakım bilim alanı için önemli bir konudur. Kritik hastalarda enfeksiyon durumlarında özellikle de sepsis tablosunda antibiyotiklerin doğru kullanımı hayatı öneme haizdir. Yoğun bakım hastalarında bir yandan uygun antibiyotik başlanması gerekirken, diğer yandan dirençli mikroorganizmalar nedeni ile gelişen enfeksiyonlarla mücadele edilmesi söz konusudur.

Türk Yoğun Bakım Uzmanlar Derneği (TÜYUD) olarak artan antibiyotik direncine yönelik yoğun bakım özelinde önerilerimiz; enfeksiyon şüphesi olan tüm hastalarda mümkün olan en erken sürede, uygun mikrobiyal tanısal tetkikler yapıldıktan sonra erken ve uygun antibiyotik tedavisinin başlanmasıdır. Yoğun bakımlarda mortalitenin önemli sebeplerinden olan sepsiste ilk 1 saat içerisinde uygun antibiyoterapinin başlanması elzemdir. Kültür sonuçlarına göre gereğinde antimikrobiyal tedavinin revizyonu yapılmalıdır. Antibiyotik tedavisi içeriği ve süresi titiz bir şekilde multidisipliner yaklaşımla yönetilmelidir.
Enfeksiyonlarla mücadele ve akılcı antibiyotik kullanımında multidisipliner yaklaşımın en önemli paydaşlarından biri yoğun bakım alanıdır.

TÜYUD olarak 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü ve Haftasını vurguluyor ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Direnci ile mücadele konularındaki her türlü eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarını destekliyoruz.

Saygılarımızla,
Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

About author

-->