TDCY | COVID-19 HASTALIĞI TAKİP ÖNERİLERİ

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) Yönetim Kurulu Covid-19 hastalığının tanıdan tedaviye takip önerilerini oluşturdu:

 1. YOĞUN BAKIMDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI
 2. TANI VE HASTALIK ŞİDDETİNİN BELİRLENMESİ, SERVİS VE YOĞUN BAKIM YATIŞ KRİTERLERİ
 3. SOLUNUM TEDAVİSİ SEÇİMİ (Oksijen, NİV, İMV)
 4. ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
 5. AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMUNDA TEDAVİ VE TAKİP ÖNERİLERİ
 6. HASTANIN HASTANE İÇERİSİNDE TRANSFERİ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 7. YOĞUN BAKIM ÇALIŞANLARI İÇİN TEMASLI İZLEM
 8. KLOROKİN ve HİDROKSİKLOROKİN
 9. ANTİVİRAL AJANLAR
 10. SİTOKİN FIRTINASINA YONELİK TEDAVİ
 11. KORTİKOSTEROİD KULLANIMI
 12. PLAZMA DEĞİŞİMİ TEDAVİSİ VE SİTOKİN FİLTRELERİNİN KULLANIMI
 13. KONVELASAN (İMMÜN) PLAZMA
 14. MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
 15. KARDİYAK TAKİP
 16. COVID-19 TEDAVİSİNDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
 17. NÜTRİSYON, VİTAMİN VE ESER ELEMENTLERİN KULLANIMI
 18. WEANING, EKSTÜBASYON, TRAKEOSTOMİ
 19. FİZYOTERAPİ

About author

-->