Antibiyotik direnci bir toplum sağlığı sorunudur

Antibiyotik direnci bir toplum sağlığı sorunudur. Basit enfeksiyonlara ve viral enfeksiyonlara yönelik geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, örneğin hayvancılıkta antibiyotik kullanımı gibi gelişi güzel antibiyotik kullanımı dirençli mikroorganizmaların gelişimine yol açar. Enfeksiyonlar bağışıklık sisteminin kontrolünün bozulması durumunda sepsis gibi yaşamı tehdit eden durumlara neden olabilir. Toplum kökenli veya hastane kökenli yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilirler. Enfeksiyon şüphesi olan tüm kritik hastalarda mümkün olan en erken sürede, uygun mikrobiyal tanısal tetkikler yapıldıktan sonra erken ve uygun antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Klinik durum ve test sonuçlarına göre de en kısa sürede antibiyotik tedavi revizyonu yapılmalı, enfeksiyon dışlandığında ve tedavi edildiğinde en kısa sürede antibiyotik tedavisi sonlandırılmalıdır. Kritik yoğun bakım hastalarının tüm sorumluluğunu alan yoğun bakım uzmanları enfeksiyonlarla mücadele yanında akılcı antibiyotik tedavisinin zamanlaması, içeriği ve süresinin belirlenmesinde aktif rol almalı, antibiyotik tedavisi titiz bir şekilde multidisipliner yaklaşımla yönetilmelidir.  Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği olarak 18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftasını vurguluyor ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Direnci ile mücadele konularındaki her türlü eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarını destekliyoruz.

About author

-->