Anket | Terapötik Plazma Değişimi (TPD) Yapılan Hastalarda Antimikrobiyal Tedavi Uygulamaları

Değerli Katılımcılar,

Terapötik Plazma Değişimi (TPD) Yapılan Hastalarda Antimikrobiyal Tedavi Uygulamaları başlıklı bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.  Araştırmamız, Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul tarafından onaylıdır (GO 23/259).

Anket, başta enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile yoğun bakım alanında çalışan hekimlere yöneliktir. Bununla birlikte, diğer bölümlerde çalışan hekimlerin de katılımı teşvik edilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, antimikrobiyal ilaç tedavisi alan ve eş zamanlı TPD uygulanan hastaların tedavi süreçlerine ilişkin mevcut klinik uygulamanın ortaya konmasıyla birlikte hekimlerin bu konuda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayalıdır. Bu anket sonucunda elde edilecek bilgiler sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Çalışmaya katılmamayı tercih edebilirsiniz veya anketi doldururken istemezseniz son verebilirsiniz. Yanıtlarınızı, soruların altında yer alan uygun olan seçeneği işaretleyerek verebilirsiniz. Birden fazla seçenek işaretleyebileceğiniz sorularda, size uygun gelen bütün seçenekleri işaretleyiniz.

Çalışma ile ilgili bir sorunuz olduğunda aşağıdaki kişiler ile iletişim kurabilirsiniz:

Prof. Dr. S. Kutay Demirkan
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
GSM: 0533 577 48 46

 Arş. Gör. Ecz. Uğur Balaban
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
GSM: 0536 846 76 50

Anket linki için tıklayınız.

About author

-->