Sağlık Bakanımız ile Buluştuk

21.2.2017 tarihinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

Toplantıda yoğun bakım uzmanlığı, yoğun bakım uzmanlarının özellikle zorunlu hizmet yükümlülükleri sırasında yaşadıkları sorunlar ve yoğun bakım ünitelerinin uygun kullanımı ile ilgili sorunlar tartışıldı. Yoğun bakım uzmanlığının gelişmiş ülkelerde tam zamanlı yürütülen, zaman alıcı ve zor bir alan olduğu vurgulandı ve mevcut yan dal uzmanlarının, atandıkları hastanelerdeki yoğun bakımlarda aktif görev almaları ve bu ünitelerin sorumluluğunu üstlenmeleri ile hizmet kalitesinde artış sağlayacakları konusunda hemfikir olundu. Yoğun bakım ünitelerinin yönetimi konusunda düzenlemeler için tüm tarafların yer aldığı bir çalıştay yapılması gerektiği ifade edildi.

About author

-->