Yoğun Bakım 2020 | Sözlü ve Poster Bildiri Kitapçığı Yayımlandı!

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) tarafından düzenlenen 17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi ve 9. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı, 16 – 18 Kasım 2020 tarihleri arasında online gerçekleştirildi.

Yoğun Bakım 2020 | Sözlü ve Poster Bildiri Kitapçığı için tıklayınız.

Sözlü Bildiri Ödülleri Sahiplerini Buldu

16-18 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen 17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi ve 9. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısında Bildiri Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül sertifikaları; TDCY Dernek Başkanı Dr. Melda Türkoğlu, Kongre Başkanı Dr. Cenk Kıraklı ve Kongre Sekreteri Dr. Begüm Ergan tarafından takdim edildi.

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

Dr. Gülay Tök1, Dr. Mehmet Yıldırım1, Dr. İsmail Tuna Geldigitti1, Dr. Begüm Erdemir1, Dr. Cemile Balcı2, Dr. Gamze Atçeken2, Dr. Gülçin Yamanyar2, Dr. Adnan Menderes Vural2, Dr. Serkan Özen1, Dr. Mehmet Yasir Pektezel,1 Dr. Berrin Er1, Dr. Melahat Yalçın2, Dr. Canan Sağlam2, Dr. Nihal Deniz Bulut2, Dr. Yağmur Can Dadakçı2, Dr. Burçin Halaçlı1, Dr. Ebru Ortaç Ersoy1, Dr. Arzu Topeli1 tarafından hazırlanan “Bir Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde COVID 19 Pandemisinin İlk 6 Ayı: İlk ve İkinci 3 Aylık Dönemin Karşılaştırılması” isimli çalışma sözlü bildiri birincilik ödülüne değer bulundu.

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

2Hacettepe Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü

Dr. Meltem Şimşek1, Dr. Fatma Yıldırım2, Dr. Muhammet Rıdvan Tayşi3, Dr. Halil İbrahim Dural4 tarafından hazırlanan “COVID 19 İlişkili ARDS Hastalarının Medikal Tedavi Yönetiminde IL-6’nın Rolü” isimli çalışma sözlü bildiri ikincilik ödülüne değer bulundu.

1S.B.Ü. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım COVID Yoğun Bakım Ünitesi

2S.B.Ü. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım COVID Yoğun Bakım Ünitesi

3S.B.Ü. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

4S.B.Ü. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, COVID Yoğun Bakım Ünitesi

Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü

Dr. Elif Gecegelen1, Dr. Gülbin Aygencel1 Dr. Melda Türkoğlu1 tarafından hazırlanan “Mesai Saati Dışı Yatan Yoğun Bakım Hastalarının Mortalitesi Mesai İçi Yatan Hastalara Göre Daha mı Fazladır?” isimli çalışma sözlü bildiri üçüncülük ödülüne değer bulundu.

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kongre

About author

-->