Sağlık Bakanlığı Basamaklandırılma Genelgesi Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

Yakın zamanda yayınlanmış olan ‘2019/10 Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge’ sonrasında ortaya atılan yorumlar sonucunda derneğimiz tarafından da bir açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur:

Sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılması ile ilgili güncellemelerin belirtildiği genelgede 3.basamak hastanelerin asgari koşulları sıralanırken mutlak bulunması gereken uzmanlık alanları içerisinde sadece iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları ana dallarının uzmanlık yan dalları tanımlanmıştır. Her türlü ileri hizmetin sunulmasının planlandığı üçüncü basamak hastanelerde bu iki ana dalın uzmanlık yan dallarının bulunmasının şart koşulması kaçınılmazdır. İç hastalıklarının ana dalları arasında da elzem görülenler nefroloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji ve hematoloji yanı sıra yoğun bakım olmuştur. Diğer ana dallarda uzmanlık yan dallarının bulunması konusunda bir yorum yapılmamıştır. Bunun muhtemel nedeni, iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları ana dallarında yan dal kavramının çok uzun yıllardan beri var olup yerleşik bir kavram haline gelmesi olduğunu düşünmekteyiz. Bu değişikliklerin oluşturulmasında derneğimizin hiçbir girişimi olmadığını açıkça kamuoyuna bildiririz.

Farklı ana dallardan üyeleri olan ve yönetim kurulunda da iç hastalıkları yanı sıra göğüs hastalıkları ve anestezi ve reanimasyon uzmanları bulunan bir dernek olarak bu genelge ve doğuracağı sonuçlar yönetim kurulumuzda da görüşülmüştür. Görüşümüz, genelge hazırlanırken, yoğun bakımın tek bir ana dal değil 6 farklı ana dalın uzmanlık yan dalı olduğunun atlandığı yönündedir. Bu durum, yoğun bakım uzmanları arasında eşitsiz bir duruma yol açabilir. Derneğimiz yönetim kurulu olarak bu yönde olumlu bir değişikliğin yapılması uygun olur düşüncesindeyiz. Maddenin iptali nedeniyle açılmış olan davalar nedeniyle üzerinde düzeltme talebinde bulunulması mümkün olamamaktadır. Ancak bu konuda sağlık bakanlığının ilgili birimlerine görüşlerimizi bildiren bir dilekçe göndererek uygun değişikliklerin yapılması yönünde girişimlerimize devam edeceğimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

TDCY Yönetim Kurulu

About author

-->