Mayıs Ayı Yoğun Bakım Farkındalık Ayı

Her gün yaşam savaşı veren yüzlerce kişi, dünyanın farklı yerlerinde, farklı nedenlerle yoğun bakımlara kabul edilmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun, yoğun bakım ekipleri onlarla beraber savaşmakta, aileleri ile sevinmekte ya da üzülmektedir.
Yeri geldiğinde hastalarını ailelerinin önüne almakta, hasta başından dakika ayrılmadan tedavi yanıtını izlemekte anlık müdahalelerde bulunmaktadırlar.
Solunum cihazından ayrılma aşamasındaki bir hastanın ilk bağımsız solukları… Kalp ritmi düzene giren bir hastanın monitörünün ritmik bipleri… Ya da herkesin yüreğini azığına getiren hayati alarmlar…

Dışarından kaotik görünen, ama herşeyin belli bir düzende ve yakın kontrol altında ilerlediği üniteler…

Yaşamla ölüm arasında, yaşama bağlamak üzere uzanan eller…

Yoğun bakımların kapalı kapıları ardından yaşananlar çok az kişi tarafından bilinebilmektedir. Yoğun bakım üniteleri en kritik hastalıkların tedavi edildiği, 7 gün/24 saat kesintisiz olarak hastaların izlendiği, yaşamsal fonksiyonlarının desteklendiği ünitelerdir. Bunun için gerektiğinde böbreği çalışmayan hasta için böbrek olan hemodiyaliz, zehirlenmelerde kan değişimi yapan cihazlar, akciğer problemi olan hastalarda nefes olan solunum makineleri (ventilatör) gibi gelişmiş destek sistemleri kullanılır. Hastaların takibinde her kalp atımının, aldığı her soluğun anlık olarak izlendiği ileri monitorizasyon teknikleri kullanılır. Hastaların yoğun bakım gerektiren hastalık durumlarının tedavisi dışında, bu ünitelerde beslenmeleri, özbakımları da sağlanır, rehabilitasyonlarına başlanır. Kronik hastalık durumlarına yönelik tedavi planlamaları yapılır. Yoğun bakım ekipleri, aynı zamanda ünite dışındaki birçok hastaya da, danışıldığında destek hizmeti sunar.

Amerikan Yoğun Bakım Derneği önderliğinde “Mayıs ayı Yoğun Bakım Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmiş olup, yoğun bakımın sağlık çalışanları ve toplumda tanınma ve bilinirliliğinin arttırılması için çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Bu ayın rengi mavi kabul edilmiş olup, farkındalık artışı için yoğun bakımların mavi renge dönüştürülmesi (mavi süsleme ve balonlar vs.), ve Mayıs ayının 3.cuması mavi giyinilmesi önerilmektedir.
Bu haftaya özel, yoğun bakım kliniklerinde mavi giyinerek farkındalık kampanyasına destek verecek olan hekim, hemşire ve yardımcı personel, ekip fotoğraflarını facebook/instagram hesaplarından Derneğimize ve The Society of Critical Care Medicine (SCCM)’ye ulaştırabilirler.

Yoğun bakım uzmanlığı ülkemizde 2012 yılından itibaren yan dal uzmanlık branşı olarak tanımlanmıştır. İç hastalıkları, anesteziyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları uzmanlıkları üzerine 3 yıl süreli yan dal eğitimi sonrası yoğun bakım uzmanı olmaktadırlar. Bu özellikli alanda özveri ile çalışan yoğun bakım uzmanlarının sunduğu tedavinin hastaların sağkalımını arttırdığı gösterilmiştir.

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği olarak Türkiye’de yoğun bakım uzmanlık alanını tanıtmak, farkındalığı arttırmak için Mayıs ayının “Yoğun Bakım ve Kritik Hastalık Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmesi beklentisini taşıyoruz.

Yoğun bakım hayat kurtarır !

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu

About author

-->