Kongrede Kurs Konuları: Beslenme, Enfeksiyon ve SRRT

 TDCY Kongresinin ilk günü 3 ayrı salonda kurslar yapıldı. Prof. Dr. Ş. Gülbin Aygencel Bıkmaz ile Uzm. Dr. Nazlıhan Boyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı sürekli renal replasman kursu yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. Aygencel “CRRT uzun yıllardır yoğun bakım pratiği içinde kuşaktan kuşağa aktarılan renal replasman tedavi modelitesidir. Bunu yapmayı yoğun bakımcılar iyi biliyor.” diye konuştu.

Dr. Nazlıhan Boyacı, kurs sonunda cihaz başında eğitim verdi.

Kritik Hastada Beslenme

Doç.Dr. Kürşat Gündoğan ile Yard. Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak’ın moderatörlüğünde yapılan beslenme kursunda; genel nütrisyonel değerlendirme, enteral nütrisyon, parenteral nütrisyon ve özel durumlarda beslenme veya espen-aspen kritik hasta beslenme kılavuz özetleri tartışıldı.

“Amacımız Hastayı Doyurmak Değil

Tedavi Etmek”

Beslenme kursuna katılan ve sunum yapan 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Yard. Doç. Yusuf Savran, değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Beslenme yoğun bakımlarda güncel tedavinin ayrılmaz bir parçası… İyi bir beslenmenin hastanın sağ kalımına ciddi olumlu etkileri olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. Rehberler her yıl güncelleniyor. Beslenmenin hastayı doyurmak olmadığı, aynı zamanda hastaların aldığı antibiyotik kadar ve sıvılar kadar kıymetli olduğu bilinmelidir” diye konuştu.

Sıfır Enfeksiyon Değil, Sıfır Tolerans

Doç. Dr. Murat Dizbay ve Doç. Dr. Melda Türkoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan yoğun bakım enfeksiyonları kursunda; özgün enfeksiyonlar ve hasta grupları, dirençli mikroorganizma sorunu, yoğun bakım enfeksiyonlarının önlenmesi konuları tartışıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD’da görev yapan Doç. Dr. Murat Dizbay, kursa ilişkin şunları kaydetti:

“Kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesi için risk faktörlerinin bilinmesi gerekiyor. Enfeksiyonlar çalışanların elleri aracılığıyla da bulaşabiliyor, işlem öncesi ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmeli. Enfeksiyon önlemlerine tam uyum çok önemli; sıfır tolerans burada önemli bir ifade! Sıfır enfeksiyon değil, sıfır tolerans kilit kavramımız… Herşeyi yapmanıza rağmen enfeksiyon gelişebilir ama en azından bizden kaynaklananları sıfıra indirgeyebiliriz.”

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Firdevs Aktaş da, akılcı antibiyotik kullanımı-genel ilkeler ve salgın yönetimi ve izolasyon konusunda güncel bilgiler verdi ve “Klavuzlar bize yön gösterir ama her hasta farklıdır, hastalık yoktur hasta vardır” dedi.

About author

-->