• Tüzük

    TÜRK YOĞUN BAKIM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı “ Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneğidir. Derneğin Kısa ...