Kamuoyuna Duyurulur

Dünyada pek çok ülkede yoğun bakım ayrı bir uzmanlık alanıdır. Türkiye’de de yoğun bakım uzmanlığı, 2011 yılında Kanun ile oluşturulmuştur ve 10 yılı aşkın süredir, yan dal uzmanlık eğitimi sonrası elde edilen bir uzmanlık dalıdır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi, Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları; Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) ile üç yıllık yan dal eğitimi sonrası Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı olurlar.

Ülkemizde, yoğun bakım uzmanlığını besleyen altı ana dal olmasının getirdiği bir takım zorluklar, eğitim programlarındaki ve hizmet sunumundaki standardizasyon sorunları henüz üzerinde çalışılan konulardır. Ülkemizde yoğun bakım ünitelerinin yataklarının önemli bir kısmında palyatif bakım hastaları yatmaktadır. Hemşire eksikliği nedeniyle yoğun bakım yatakları tam kapasite hizmet verememektedir. Mevcut sisteme ek olarak yeni bir ana dalın yoğun bakım alanına açılması sorunları çözmeyeceği gibi, yoğun bakım alanı tam bir karmaşaya itilecektir.

Yoğun bakım yan dal uzmanlığının Türkiye’nin en genç uzmanlık alanı olması nedeniyle birçok hekim yoğun bakım bilimini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarma hevesi ve arzusu ile çalışmaktadır. Pandemi ile birlikte yoğun bakım uzmanlarının önemi anlaşılmış ve yoğun bakım uzmanları hasta yönetiminin merkezi konumuna gelmişlerdir. Ancak gelinen noktada, yoğun bakım yan dalının aynı hızda gelişmeye devam etmesi, motivasyonun azaltılmaması için Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği olarak;

  • Yoğun bakım uzmanlarının 3. basamak yoğun bakım üniteleri dışındaki birimlerde çalıştırılmasına,
  • Yeni bir ana dalın yoğun bakım yan dal eğitimine eklenmesine,
  • Üç yıllık yan dal eğitim programı dışında uzmanlık hakkı, belge, sertifika veya diploma verilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz!

About author

-->