Yoğun Bakım Uzmanları için YÖK’ten İki Olumlu Düzenleme

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneğinin kuruluşundan bu yana üzerinde durduğu, emek, zaman ve kaynak harcadığı konuların başında özellikle halen bazı kişi/çevrelerce kabullenilmek istenmeyen yoğun bakım uzmanlık alanının bilinilirliğinin artırılması, yoğun bakım uzmanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve hak kayıplarının önüne geçilmesidir. Bu kapsamda yoğun bakım uzmanlarının özlük haklarında kayba neden olduğuna inandığımız iki konu hakkında uzun süredir devam eden uğraşlarımızın sonucunda ortaya çıkan olumlu gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik.

Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde uygulanan “Girişimsel İşlemler Listesi” ile üniversite hastanelerinde uygulanan “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” büyük oranda birbirine benzemekle birlikte farklı olduğu noktalar bulunmaktadır. Bu çizelgelerde yer alan ve yoğun bakım alanını doğrudan ilgilendiren iki madde hakkındaki son gelişmeleri aşağıda özetlemeye çalıştık:

704.290 Sürekli Hemodiafiltrasyon/Hemofiltrasyon Tedavisi

Yoğun bakım ünitelerinde sıkça kullanılan bu işlemle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (SBKHGM) tarafından yayınlanan “Girişimsel İşlemler Listesi”nde açıklama bölümünde herhangi bir kısıt yok iken YÖK Strateji Dairesi tarafından yayınlanan “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli”nde bu işlemin açıklama bölümünde “Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır” ibaresi mevcuttu. Bu nedenle üniversite hastanelerinde uygulanan SRRT işlemleri sadece nefroloji uzmanı için puanlandırılıyor, asıl işlemi yapan ve hastayı takip eden yoğun bakım uzmanı için puanlandırılmıyor idi. Derneğimizin yaptığı girişimler sonucu ilgili işlemin açıklaması Nefroloji veya Yoğun Bakım Uzmanı hekim için puanlandırılır şeklinde değiştirilmiş ve yoğun bakım uzmanlık alanının önemli bir hak kaybı düzeltilmiştir.

530.071 Beyin Ölümü Tespiti (Organ Nakli için)

Bilindiği üzere 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun”da 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik sonucu beyin ölümü tanısı koymaya yetkili uzmanlık alanları yeniden tanımlanmıştır. Yasadaki bu değişikliğe rağmen hem SBKHGM hem de YÖK Strateji Dairesi tarafından yayınlanan çizelgelerde eski Kanuna göre açıklamalar yer almakta idi. Yani beyin ölümü tanısı koyma yetkisi olmayan kardiyoloji uzmanına puanlama yapılmasına müsaade edilirken, yoğun bakım uzmanı için puanlama yapılamıyordu. Bu çizelgelerdeki açıkça Kanuna aykırı durumun düzeltilmesi için hem Sağlık Bakanlığı hem de YÖK nezdinde Dernek olarak gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunduk. Hatta bu konu ile ilgili Danıştay 8. Dairesinde devam etmekte olan bir davamız mevcuttur. Bu arada devam etmekte olan girişimlerimiz sonucu YÖK Strateji Dairesi tarafından yayınlanan “Gelir Getirici Faaliyetler Cetveli”nde değişiklik yapılmış olup açıklama bölümü “Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an, Yoğun Bakım Uzmanı veya Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ile Nöroloji veya Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerrahisi), Kardiyoloji Uzmanı olmak üzere her bir hekim için puanlandırılır. Apne testi ile birlikte puanlandırılamaz” olarak güncellenmiştir.

Yapılan değişiklik her ne kadar yürürlükte olan ilgili Kanuna tam uygun olmasa da yoğun bakım uzmanları açısından problem çözülmüş durumdadır. SBKHGM tarafından yayınlanan “Girişimsel İşlemler Listesi”nde de benzer bir değişiklik yapılmasını beklemekteyiz. Zira bu konu ile ilgili olarak gerekli yazılı ve sözlü müracaatlarımızı aylar öncesinde yapmış bulunmaktayız.

Yukarıda bahsettiğimiz konular dışında yoğun bakım uzmanlık alanının bilinirliği ve kabullenilmesindeki problemlerle ilişkili olduğunu düşündüğümüz, özellikle SUT’ta yer alan ve farklı branşlardan imza alınmasını gerektiren bazı işlem ve malzemeler için yapılması gereken değişiklikler için girişimlerimizi her mecrada sürdürmekteyiz.

Tüm Üyelerimize Saygılarımızla
TDCY Yönetim Kurulu

About author

-->