Yoğun Bakım 2021’in Ardından

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD) tarafından düzenlenen 18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi ve 10. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı, 6 – 9 Aralık 2021 tarihleri arasında, online şekilde, 2 ayrı salonda gerçekleştirildi. Kongrede 23 panel, 6 uydu sempozyumu, 2 “Nasıl Yapıyorum” oturumu ve bir sosyal içerikli oturum yer aldı.  
13 uluslararası, 89 ulusal oturum başkanı ve konuşmacı ile gerçekleştirilen bilimsel içeriği zengin ve temposu yüksek kongrede toplamda 13 poster, 42 sözlü bildiri sunumu yapıldı. Kongre sonunda yapılacak değerlendirme ile en iyi 1., 2., 3.sözlü bildirilere ödülleri takdim edildi.

En İyi Sözel Bildiri Ödülleri Sahiplerini Buldu

6-9 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenen 18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 10. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısında En İyi 3 Sözel Bildiri Ödüllendirildi.

En İyi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

En iyi sözel bildiri birincilik ödülüne layık görülen çalışma “Effects of High Dose Vitamin C on Patient Outcomes in ARDS Patients Admitted to Intensive Care with COVID-19; Multi-Center Retrospective Study” oldu.

Recep Civan Yüksel, Fatma Yıldırım, Cenk Kıraklı, Şahin Temel, Seda Güzeldağ, Zühal Güllü, Esma Eren, Meltem Şimşek, Hilal Sipahioğlu, Kamil İnci, Gökmen Zararsız, Kürşat Gündoğan, Murat Sungur’un hazırladığı çalışmaya takdim edilen para ödülü Recep Civan Yüksel tarafından kabul edildi.

En İyi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

En iyi sözel bildiri ikincilik ödülüne layık görülen çalışma “Ferritin Değişim Oranının Covid-19 Nedeni İle Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Mortalite Üzerine Etkisi” oldu.

Ahmet Fırat, Sinem Bayrakçı, Nazire Ateş Ayhan, Yurdaer Bulut, Emre Karakoç, Ezgi Özyılmaz’ın hazırladığı çalışmaya takdim edilen para ödülü Ahmet Fırat tarafından kabul edildi.

En İyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülleri

En iyi sözel bildiri üçüncülük ödülüne iki çalışma layık göeüldü. İlki “Yoğun Bakımda İzlenen COVİD-19 Olgularında Kardiyak Belirteçler Mortaliteyi Tahminde Kullanılabilir mi?” oldu.

Elif Gizem Aktaş, Leyla Talan, Neriman Defne Altıntaş’ın hazıladığı çalışmaya takdim edilen para ödülü Elif Gizem Aktaş tarafından kabul edildi.

Türkay Akbaş tarafından hazırlanan “Hastalık Şiddeti Arttıkça Eritrosit Transfüzyon Riski Artmaktadır” konulu çalışma da üçüncülük ödülüne layık görülen diğer çalışma oldu. TÜYUD’un takdim ettiği para ödülü Türkay Akbaş tarafından kabul edildi.

TÜYUD Kongre Başkanı Prof. Dr. Müge Aydoğdu tarafından hazırlanan kısa videoyu izlemek için tıklayınız.

About author

-->