TDCY SEÇİMLİ GENEL KURULU

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kısmi Kapanma Genelgesi uyarınca; 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşlarının genel kurul etkinliğine izin verilmemesi dolayısıyla TDCY seçimli genel kurulu ileri bir tarihe ertelenmiştir. www.dcyogunbakim.org.tr sayfamızda ve Derneğimiz sosyal medyalarında ilerleyen günlerde bilgi verilecektir. Saygılarımızla

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneğinin 7. Seçimli Genel Kurulu 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat: 13.30’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. Yıl Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde; ikinci toplantı 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat: 13.30’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyeti seçimi,
  3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  4. Tüzük değişikliği taleplerinin okunması ve onaylanması için oya sunulması
  5. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
  6. Dilek, temenniler ve kapanış.

About author

-->