Pulmoner Rehabilitasyon Haftası

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) kapsamında her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri yapılmakta olup konuya ilişkin sağlık personelinin ve toplumumuzun bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu yıl 12-28 Mart 2023 tarihleri arası Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlenmiştir. Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD) olarak Pulmoner Rehabilitasyon Haftasını destekliyoruz.
Pulmoner rehabilitasyon kapsamlı yoğun bakım fizyoterapisi ve rehabilitasyonunun önemli unsurlarındandır. Yoğun bakım ünitesi hastasında pulmoner rehabilitasyonun hedefleri; yatak istirahati komplikasyonlarını azaltmak, hastanın mekanik ventilatörden (solunum cihazı) ayrılmasını kolaylaştırarak ventilatör bağımlılığını azaltmak, yoğun bakım ve hastanede kalış süresini kısaltmak, solunum enfeksiyonları sıklığını azaltmak, yeniden yatışlara ihtiyaç duyulmasını önlemek, uzun vadeli olarak solunum fonksiyonlarında düzelme sağlamaktır. Yoğun bakıma kabul edilen hastaların, ilk yatıştan itibaren multidisipliner olarak pulmoner rehabilitasyona uygunluk açısından değerlendirilerek uygun hastalara en erken süreçte mobilizasyon, göğüs fizyoterapisi ve periferik kas egzersizlerinin başlanması yoğun bakımda sağkalımın iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Üzülerek belirtmek istiyoruz ki, bu faydalarına rağmen ülkemizde ve yoğun bakım ünitelerimizde pulmoner rehabilitasyon henüz yaygın sunulan bir tedavi yaklaşımı değildir. Yoğun bakım ünitelerinde uzmanlaşmış fizyoterapistlerin istihdamı büyük önem taşımaktadır.
Sağlık çalışanlarının ve toplumumuzun bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artması ve güncel gelişmelerin paylaşılması için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 12-18 Mart 2023 Pulmoner Rehabilitasyon Haftasında yoğun bakım ünitelerinde pulmoner rehabilitasyonun önemini bir kez de TÜYUD olarak vurgulamak ve ülkemizde az sayıda olan pulmoner rehabilitasyon ünitelerinin ve çalışanlarının sayı ve donanımının artması için iş birliğine hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

Saygılarımızla,
TÜYUD Yönetim Kurulu

About author

-->