Hemşire Komisyonu Üyelerini Tanıyalım (2017 – 2019)

TDCY bünyesinde faaliyet gösteren Hemşire Komisyonu seçimi, 16 Aralık 2018 günü, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapıldı.

Temel Yoğun Hemşirelik Kursu esnasında, TDCY üyelerinin oylarıyla yapılan seçimde; Gönül Yıldırım (Başkan), Nuray Delen (sekreter), Goncagül Arslan (üye), Şemsinur Abdülkerim (üye), Tuğba Müftüoğlu (üye) görev aldılar.

Komisyon Üyeleri

Gönül Yıldırım (Başkan):

1972 doğumlu olan Gönül Yıldırım, lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda yaptı. Sağlık kurumları işletmeciliği ve yönetimi konusunda lisans /yüksek lisans sahibi olan Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Erişkin ve İhsan Doğramacı Çocuk Hastanelerinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünde, akreditasyon denetçisi olarak hizmet vermekte ve halen Hacettepe Üniversitesi Beytepe Hastanesi Kalite Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

İletişim: [email protected] | [email protected]

Nuray Delen (Sekreter):

1982 doğumlu olan Nuray Delen, Süleyman Demirel Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunudur. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi  iç hastalıkları hematoloji yoğun bakım sorumlusu olarak göreve başlayan Delen, 2014 yılında iç hastalıkları yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak görevlendirildi. Aynı yıldan itibaren  her iki yoğun bakımın sorumlu hemşireliğini yapmaktadır.
İlgi alanları arasında; el hijyeni ve uyum, hastane enfeksiyonları ve önleme, sürekli renal replasman tedavisi, hemodinamik monitörizasyon, basınç ülserleri önleme ve hemşirelik bakımı, analjezi ve sedasyon, hastane kalite standartları yer almaktadır.

İletişim: [email protected]  | nuray­[email protected]

Goncagül Arslan (Üye):

1990 doğumlu olan Goncagül Arslan, Hacettepe Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesinde lisansını yaptı. 2017’den itibaren Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Arslan, halen Hacettepe  Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun  Bakım Ünitesinde görev yapmaktadır.

İletişim: [email protected]

Şemsinur Abdülkerim (Üye):

1986 doğumlu olan Şemsinur Abdülkerim, Dicle Üniversitesi Siirt Sağlık Yüksekokulu mezunudur. 2009’dan itibaren halen Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmaktadır. Abdülkrim, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisidir.

Tuğba Müftüoğlu (Üye):

1985 doğumlu olan Tuğba Müftüoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi mezunudur. 2010 yılından itibaren başladığı Hacettepe Üniversitesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde halen görev yapmaktadır.

About author