Şehir Hastanelerinin Yoğun Bakım Organizasyonunda Aktif Rol Oynamak istiyor!

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan TDCY Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu Başkanı Dr. Nazlıhan Boyacı, TDCY E-Bülteni okurları için hazırladığımız sorularımızı yanıtladı.

Yoğun bakım branşını tercih etme nedenlerinizi anlatır mısınız?

Yoğun bakım bilim dalının Türkiye’de yeni gelişen bir yan dal olması, değişen ve gelişen sağlık hizmetleri sunumunda yoğun bakım alanının gelişmesi için genç, dinamik ve gönüllü doktorlara daha fazla ihtiyaç duyulması ve tabi ki kritik hasta takibine duyduğum özel ilgi sebebiyle tercih ettim.

Branşınızın avantajlı ve dezavantajlı olduğunu düşündüğünüz yönleri sizce neler?

Dezavantajlı yanları;

1-Yeni gelişen bir bilim dalı olması nedeniyle yoğun bakım uzmanı kavramının, görev tanımının, özlük haklarının tanımlanmamış olması,

2-Altı ana branşın üzerine yoğun bakım yan dal eğitimi tamamlayarak yoğun bakım uzmanı olarak atanan hekimlerin, şu ana kadar yoğun bakım hizmetini sunan ana branştan gelen hekimler arasında gelişebilecek statü çatışması ve ortak çalışma sorunları,

3-Genel yoğun bakım kavramının oturtulması için var olan düzenin değiştirilmesi ve bunun için özverili ve yüksek tempolu bir çalışma sürecinin gerekmesi.

Avantajları;

Değişen ve gelişen sağlık hizmetleri sunumunda yoğun bakım alanını gelişmesini sağlayacak yan dal eğitimi ile yetişmiş ilk genel yoğun bakım uzmanları olmak.

Yoğun bakım uzmanlarının çalışma hayatında iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz konular/özlük hakları sizce neler?

1-Genel yoğun bakım uzmanı olarak göreve başlanan hastanelerde 3. Düzey yoğun bakımlardan sorumlu primer hekim olmak,

2-Genel yoğun bakım uzman sayısı yeterli seviyeye ulaşana kadar ana daldan yoğun bakım hizmeti veren hekimlerle birlikte çalışılması gerekmektedir. Bu noktada yan dal uzmanın esas sorumlu olduğu çalışma protokollerinin oluşturulması, protokoller oluşturulurken yoğun bakım yan dal uzmanın özlük haklarının korunacağı ve uzmanlığından maksimum düzeyde yararlanılacağı şekilde yoğun bakım hiyerarşisinin sağlanması gerekmektedir.

Hastaneniz yoğun bakım ünitesini kısaca tanıtır mısınız?

18 yataklı anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde gündüz mesaisinde 2 yoğun bakım yan dal uzmanı, 29 hemşire görev yapmaktadır.

Mevcut kadronuz ihtiyacınızı karşılıyor mu?

Gündüz mesaisi için uzman doktor sayımız yeterlidir.

Hastaneniz yoğun bakım cihazları ve altyapısı sizce yeterli mi?

Mevcut hali ideal olmamakla beraber yoğun bakım uzmanı olarak yaptığımız revizyonlar ile

yeterli olmasını sağlamış bulunmaktayız.

Yoğun bakım alanında verilen yan dal eğitimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yoğun bakım yan dalı yeni bir eğitim dalı olması nedeniyle yan dal eğitiminde standardizasyon tam sağlanmış değil, genel yoğun bakım uzmanları yetiştikçe eğitim alanındaki eksiklikler tespit edilip geleceğe yönelik iyileştirmeler yapılmalıdır, mesela yoğun bakım protokolü imzalayan merkezlerde yapılan rotasyonlar dengeli değil, çekirdek müfredatta yazan uygulamalar her merkezde yapılmamakta, gerekirse bu uygulamaların öğrenilmesi için merkezler arası rotasyon imkanı tanınmalıdır.

Alanınızda heyecan duyduğunuz akademik-teknolojik gelişmeler, yenilikler neler?

Sürekli renal replasman tedavilerindeki gelişmeler ve kritik hasta ultrasonografisi.

Yoğun bakımda ilgi duyduğunuz çalışma konusu hangisi?

Yoğun bakım tıbbının güncel teknoloji ile iç içe girmesi ve son yıllarda popüler uygulamalar arasında olması sebebiyle sürekli renal replasman tedavi modalitelerine ve kritik hasta ultrasonografisine ilgi duyuyorum.

Akademik anlamda ilgi duyduğunuz ülkelerin/okulların yayınlarını rahatlıkla takip edebiliyor musunuz?

Yurt dışı gözlemci deneyimim olduğu için herhangi bir zorluk çekmiyorum.

Türkiye’de yoğun bakım alanında üretilen yayınları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de yapılan klinik çalışmalarda mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı onayı gerekmesi ve bu onayın alınmasında prosedürel zorluk olması nedeniyle ilaç ya da tıbbi cihaz çalışmaları daha az yapılmaktadır. Ayrıca ulusal veri tabanı olmaması nedeniyle geniş ölçekli çalışma sayısı az.

Üzerinde çalıştığınız, alanınızda yapmak istediğiniz işler/faaliyetlere ilişkin bilgi verir misiniz?

Yakın gelecekte açılacak olan şehir hastanesi projesi kapsamında yoğun bakım organizasyonunda aktif rol almak, iç donanım ve mimari açıdan bir yoğun bakım uzmanı olarak gereken katkıyı sağlamak.

Önümüzdeki on yıllarda yoğun bakım yan dalını nerede görmeyi arzu ediyorsunuz?

Genel yoğun bakım ve palyatif yoğun bakım kavramının ayrılması ve bu yönde yapısal bir organizasyona gidilerek yoğun bakım yataklarının daha verimli ve doğru kullanımının sağlanması, genel yoğun bakım uzmanı sayısının yeterli sayıya ulaşması ile birlikte tüm yoğun bakımlarda belirli bir standardizasyona ulaşılmasını istiyorum.

About author

-->