Yan Dal ve Bölge Dernekleri Toplantısı

Türk Cerrahi Derneği ev sahipliğinde yan dal ve bölge dernekleri toplantısı gerçekleştirildi.

11 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıya Türk Cerrahi Derneği (TCD) Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, TCD Genel Sekreteri-Komisyondan Sorumlu Yönetim Kurulu (YK) Üyesi Prof. Dr. Ömer Alabaz, Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, TCD-YK Üyesi Doç. Dr. Atakan Sezer, Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler Komisyonu üyeleri, Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği, Hepato Pankreatiko Bilier Cerrahi Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği YK üyeleri ile birlikte Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (DCYB) YK Üyesi Uz. Dr. Kazım Rollas katıldı.

Toplantıda, kurs ve sempozyumlarda yan dal dernekleri ile iletişim halinde olunması, ilgili duyuruların web sayfalarında paylaşımı konularında fikir alışverişinde bulunulması konuşuldu. Ayrıca TCD Genel Sekreterine yoğun bakım uzmanlarının sorunları konusunda ortak hareket edilmesi ve ortak bilimsel toplantılar düzenlenmesi yönünde DCYB tarafından tarafından görüş bildirildi.

About author