16. TDCY Ulusal Kongresi Bildiri Gönderimi

16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 13-16 Kasım 2019’da, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

•Bildiri kabulü 18 Mart 2019 tarihinde başlayacak olup, bildiri son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dur. Bildiri kabulü 18 Mart 2019 tarihinde başlayacak olup, bildiri son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dur.

• Yoğun Bakım ile ilgilenen tüm hekim, hemşire ve fizyoterapistler bildiri göndermeye davetlidir.

• Bildiriler sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

• Bildiri özetleri araştırma sonuçlarını ya da nadir görülen olgu ya da durumları tartışan olgu sunumlarını içermelidir. Derleme tarzında bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmelidir.

• Bildirilerin yazım kurallarına uygun olmasından giriş yapan yazar sorumlu olup, yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Özetler başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır. Bildiri formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.

o Başlık: Büyük harf, kısaltma kullanılmamalı, cümle formatında yazılmalıdır.
o Yazarlar: İsimler ve kurumlar ayrı ayrı girilmelidir. İletişim için yazarlar e-mail ve telefon numaralarını belirtmelidirler.
o Kelime sayısı: Başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır. o Anahtar kelimeler: MeSH’ten seçilebilmeli, 3-5 adet olmalıdır.
o Özet içindeki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerlerde açık yazılmalıdır.
o Özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
Araştırmalar: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç
Olgu Sunumları: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç
o Özet içerisinde en fazla 1 adet resim ve/veya 1 tablo olmalıdır.

• Bildiri değerlendirme kurulu üyeleri bildirileri içeriklerine, yazım dillerine ve literatüre getirdikleri yeniliğe göre dernek yönetim kurulu ve kongre yürütme kurulu tarafından belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre bildirilerin kabul edilip edilmeyeceği; kabul edilen bildirilerin poster veya sözel sunum olarak değerlendirileceği kararlaştırılacaktır. Olgu sunumları sadece poster sunum olarak kabul edilecektir.

• Hakem değerlendirmesi sonuçları, tüm bildirilerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, bildiri girişini yapmış olan yazarların mail adreslerine gönderilecektir.

• Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre bildirileri içerisinde yer alması için yazarlardan en az birinin 01 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.

• Poster ve sözel bildirilerin her ikisinin de yayınlanması için kongre sırasında sunulmuş olması gereklidir. Kabul edilen ve kongre sırasında sözel veya poster olarak sunulmuş olan bildiriler Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisinin Aralık ayı sayısında yayınlanacaktır.

Sunulmamış olan sözel ve poster bildiriler kongreye kabul edilmiş olsalar dahi, kongre kitapçığında yer almayacaklardır.

• Kabul edilen en iyi 3 çalışmaya destek ödülleri verilecektir. Detaylar: https://www.abstractmodule.com/2019dcyogunbakim/?plng=tur

Kongre

About author

-->