1. Yoğun Bakımda Beslenme Sempozyumu

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Nütrisyon Çalışma Grubu tarafından 20 Eylül 2023, Çarşamba günü Ankara Limak Otel’de “Çoklu Organ Yetmezliği Olan Kritik Hastada Beslenme” yoğun katılımla düzenlendi. Sempozyum Bülteni için tıklayınız. 

3  Workshop

İndirek Kalorimetre Uygulaması, Enteral Beslenme Uygulamaları, BIA – Vücut Kompozisyon Analizi konulu 3 workshop gerçekleştirildi. 

Mini Quiz ve Ödüller

Yoğun katılımla gerçekleştirilen Sempozyum sonunda, mini quiz yapıldı ve ilk üçe giren katılımcılara hediyeleri takdim edildi.

About author

-->